Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződéses Feltételek a CheckingSystem Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [rövidített elnevezése: CheckingSystem Kft., székhelye: 2040 Budaörs, Nefelejcs utca 1. fsz., cégjegyzékszáma: 13-09-200438, adószáma: 23586846-2-13, Közösségi adószáma: HU23586846, pénzforgalmi jelzőszáma: 12011265-01318678-00100007, statisztikai számjele: 23586846-6399-113-13., képviseli: Seres Attila ügyvezető, e-mail: info@checkingsystem.eu, hivatalos elektronikus elérhetősége: 23586846#cegkapu] által a Megrendelő részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes szabályait tartalmazza. Megrendelő az egyedi szolgáltatási szerződés elfogadása előtt az ÁSZF-t részletesen megismerte, azt a Felek között létrejött szerződés részének tekinti.

I. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások típusai

A. Checkingsystem típusú szolgáltatások

Őrjárat ellenőrzés
Takarítás ellenőrzés
Karbantartás ellenőrzés

B. OSM típusú szolgáltatások

OSM őrjárat ellenőrzés
OSM takarítás ellenőrzés
OSM karbantartás ellenőrzés
OSM boltellenőrzés
Portai OSM

C. Beléptető típusú szolgáltatások

A. Checkingsystem típusú szolgáltatások:

A Checkingsystem szolgáltatás egy olyan felhő alapú webes szolgáltatás, melynek segítségével a Megrendelő élőerős munkafolyamatokat szabályozhat, online működő megoldással, Checkingsystem eszközzel, különböző modulokkal.

A szolgáltatások tartalmi elemei:

 • a Szolgáltató tulajdonát képező SIM kártya, Checkingsystem készülék és töltő használatba adása
 • a berendezés által generált ellenőrző jelzések Szolgáltató szerverközpontjában történő fogadása és feldolgozása, tárolása.
 • a jelzésfogadó rendszer rendelkezésre állásának a nap 24 órájában történő, 99,9%/év SLA biztosítása
 • a Szolgáltató által biztosított admin felületre történő belépési lehetőség a nap 24 órájában, ahol a Megrendelő:
  • listákat, statisztikákat készíthet a tárolt adatokból
  • online ellenőrizheti a tevékenységeket
  • módosíthatja beállításait
 • a készülék és a központi szerver között kommunikációs vonal biztosítása
 • a szolgáltatást végző személyek azonosításának lehetősége
 • hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szerviz-szolgáltatás.

A szolgáltatások műszaki tartalma:

A szolgáltatás kizárólag működő mobil internetkapcsolattal működik a Checkingsystem készülék oldaláról, a kiértékelő rész oldaláról (mobil, wifi vagy vezetékes) megléte esetén működik. Az internetkapcsolat biztosítására a szolgáltató SIM kártyát bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az átadott SIM kártyán keresztül a biztonságos adatkapcsolatot hozható létre és működtethető a telephelyen a Checkingsystem készülék és a Szolgáltató adatfeldolgozó szervere között. A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződés 2. számú mellékletben szereplő eszközöket biztosítja a Megrendelő számára, melyek a szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató tulajdonában maradnak. Szolgáltató felelősséget vállal az átadott SIM kártyák és az adatfeldolgozó szerver adatbiztonságáért, feltéve, hogy az adatfeldolgozó szerverre Megrendelő által használt más csatornák / SIM-kártyák révén, azaz nem a Szolgáltató által biztosított SIM-kártyákon keresztül felépített adatkapcsolat a Megrendelő részéről nem működik. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozó szerveren tárolt adatok biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatás moduljai:

Őrjárat ellenőrzés

Az Őrjárat ellenőrző rendszerünk egy olyan felhő alapú webes szolgáltatás, amely megoldást kínál a biztonsági őrök járőrözési tevékenységének ellenőrzésére.
A Szolgáltató a Megrendelő által megadott helyekre RFID check pontot rögzít.
Az őrjárat ellenőrzés során a Checkingsystem készülék segítségével, az RFID check pontok leolvasásával online nyomon követhetővé válik az őrök ellenőrzési útvonala, az egyes pontokhoz érkezésük pontos időpontja.
A szolgáltatás tartalmaz egy órarend jellegű figyelmeztető rendszert is,amely jelzéssel figyelmezteti az őrt, hogy az előre megadott időpontbanel kell indulni az adott ellenőrzési körére. Az előző napi ellenőrzésekről a Megrendelő minden reggel e-mailben tájékoztatást kap, de a nap bármely szakában megtekintheti az ellenőrzéseket az admin felületen is. Amennyiben az előre beállított órarendnek megfelelően végezték a járőrözést, úgy zöld színnel van jelölve az időpont, ha a beállított tűrési határon belül van, akkor sárgával, ha nem ellenőrizték az adott pontot akkor pirossal jelöljük az időpontot.
Az Őrjárat ellenőrző rendszerünk segítségével magas fokú kontroll-lehetőséget biztosítunk a Megrendelő részére az általa felügyelt objektum legmagasabb technikai színvonalon történő ellenőrzésére.

Takarítás ellenőrzés

A Takarítás ellenőrző rendszerünk egy olyan felhő alapú webes szolgáltatás, amely megoldást kínál a takarító személyzet tevékenységének ellenőrzésére.A Szolgáltató a Megrendelő által megadott helyiségekhez RFID check pontot rögzít.
A takarítás során a Checkingsystem készülék segítségével, az RFID check pontok leolvasásával online nyomon követhetővé válik a takarítók útvonala, az egyes helyiségekhez érkezésük pontos időpontja, valamint az ott tartózkodásuk időintervalluma.
A szolgáltatás tartalmaz egy órarend jellegű figyelmeztető rendszert is, amely jelzéssel figyelmezteti a takarítót, hogy az előre megadott időpontban el kell indulnia a takarítási feladatait elvégezni. Az előző napi takarításokról a Megrendelő minden reggel e-mailben tájékoztatást kap, de a nap bármely szakában megtekintheti a takarítási időpontokat az admin felületen is.
A Takarítás ellenőrző rendszerünk segítségével magas fokú kontroll- lehetőséget biztosítunk a Megrendelő részére az általa takarított helyiségek folyamatos takarításának ellenőrzésére.

Karbantartás ellenőrző szolgáltatás:

A Karbantartás ellenőrző rendszerünk egy olyan felhő alapú webes szolgáltatás, amely megoldást kínál a karbantartó személyzet tevékenységének ellenőrzésére. A Szolgáltató a Megrendelő által megadott helyiségekhez, gépekhez, épületrészekhez RFID check pontot rögzít.

A karbantartás során a Checkingsystem készülék segítségével, az RFID check pontok leolvasásával online nyomon követhetővé válik a karbantartók útvonala, az egyes RFID check pontokhoz érkezésük pontos
időpontja, valamint az ott tartózkodásuk időintervalluma.
A szolgáltatás tartalmaz egy órarend jellegű figyelmeztető rendszert is, amely jelzéssel figyelmezteti a karbantartót, hogy az előre megadott időpontban el kell indulnia a karbantartási feladatait elvégezni. Az előző napi karbantartásokról a Megrendelő minden reggel e-mailben tájékoztatást kap, de a nap bármely szakában megtekintheti a karbantartási időpontokat az admin felületen is.
A Karbantartás ellenőrző rendszerünk segítségével magas fokú kontroll-lehetőséget biztosítunk a Megrendelő részére az általa karbantartott gépek, épületrészek és helyiségek folyamatos karbantartásának ellenőrzésére.

B. OSM típusú szolgáltatás:

Az OSM szolgáltatás egy olyan felhő alapú webes szolgáltatás, melynek segítségével a Megrendelő élőerős munkafolyamatokat szabályozhat, online működő megoldással, mobil eszközzel, különböző modulokkal.

A szolgáltatás tartalmi elemei:

 • a Szolgáltató tulajdonát képező SIM kártya, mobil készülék és töltő használatba adása
 • a berendezés által generált rekordok Szolgáltató szerverközpontjában történő fogadása és feldolgozása, tárolása.
 • a jelzésfogadó rendszer rendelkezésre állásának a nap 24 órájában történő, 99,9%/év SLA biztosítása
 • a Szolgáltató által biztosított admin felületre történő belépési lehetőség a nap 24 órájában, ahol a Megrendelő:
  • listákat, statisztikákat készíthet a tárolt adatokból
  • online ellenőrizheti a tevékenységeket
  • elérheti 1 évre visszamenőleg a saját adatbázisát
  • módosíthatja beállításait
 • a készülék és a központi szerver között kommunikációs vonal biztosítása
 • a szolgáltatást végző személyek azonosításának lehetősége
 • hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szerviz-szolgáltatás.

A szolgáltatás műszaki tartalma:

A szolgáltatás kizárólag működő mobil internetkapcsolattal működik a mobil készülék oldaláról, a kiértékelő rész oldaláról (mobil, wifi vagy vezetékes) megléte esetén működik. Az internetkapcsolat biztosítására a szolgáltató SIM kártyát bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az átadott SIM kártyán keresztül biztonságos adatkapcsolatot hozható létre és működtethető a telephelyen a mobil készülék és a Szolgáltató adatfeldolgozó szervere között. A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződés 2. számú mellékletben szereplő eszközöket biztosítja Megrendelő számára, melyek a szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató tulajdonában maradnak. Szolgáltató felelősséget vállal az átadott SIM kártyák és az adatfeldolgozó szerver adatbiztonságáért, feltéve, hogy az adatfeldolgozó szerverre Megrendelő által használt más csatornák / SIM-kártyák révén, azaz nem a Szolgáltató által biztosított SIM-kártyákon keresztül felépített adatkapcsolat a Megrendelő részéről nem működik. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozó szerveren tárolt adatok biztonságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A szolgáltatás moduljai:

OSM őrjárat ellenőrzés

Az OSM Őrjárat ellenőrző felhő alapú webes szolgáltatás. Az őrjárat ellenőrzés során felmerülő, előre meghatározott feladatok elvégzésének nyomon követésére, digitális dokumentálására kialakított rendszer. A QR kód tartalmazza a feladatsorokat, mindez nagyobb rálátást biztosít az elvégzett munka minőségére. Továbbá fotók és aláírások csatolhatók, így elősegíti a teljesítés igazolás folyamatát- A szolgáltatás online, internetes kontroll-lehetőséget biztosít a Megrendelő részére az általa felügyelt objektum magasabb technikai színvonalon történő ellenőrzésére.
Modulok:
QR kód beolvasása, feladatsor megjelenítése, Esemény/Őrnapló, Szolgálat ellenőrzés, Szolgálat átadás-átvétel

OSM takarítás/karbantartás/bolt ellenőrzés

Az OSM Takarítás/Karbantartás/Bolt ellenőrzés egy olyan felhő alapú, webes szolgáltatás, amely a papír alapú dokumentációt váltja fel, melynek adatai bárhonnan elérhetőek az adminisztrációs felületen keresztül. A munkafolyamatok ellenőrzéssel az objektumok időszakos ellenőrzése és részfeladatai ellenőrizhetővé válnak. Az objektumok egy QR kódos matricával kerülnek megszemélyesítésre, melyekhez hozzárendelhetők a Megrendelő által meghatározott feladatok. A rendszerbe feltöltött munkafolyamatok segítenek a munkavállalóknak a feladatok pontos elvégzésében és dokumentálásában. Központosított és teljes mértékben testre szabható a Megrendelő igényeinek eleget téve. A rendszer bármilyen Android alapú eszközre telepíthető. A Szolgáltató a rendszer megfelelő működése érdekében a szolgáltatás keretein belül készüléket és SIM kártyát biztosít a Megrendelő részére. A Szolgáltató által biztosított SIM kártya zárt hálózaton keresztül kommunikál a
Szolgáltató szervereivel. A készüléken megjelenő feladatsorok igazolásával és fényképes jegyzőkönyvvel, valamint digitális aláírással bármilyen részfolyamatról képes adatokat gyűjteni. A központi felületen ellenőrizhető a feladatok elvégzése, az azokkal kapcsolatos információk, fényképek, PDF jegyzőkönyvek és Excel táblázatok bármikor letölthetők. A folyamatok elvégzésének idejéből, illetve a helyszínre érkezésből további számadatok nyerhetők ki. Az online megoldás minden olyan helyen működőképes, ahol elérhető valamilyen mobil internet vagy kábel nélküli számítógépes hálózat. PIN kódok segítségével a munkavállaló személye beazonosítható, munkája nyomon követhető.

Portai OSM

Az OSM rendszerben bármilyen eseményt, azonnali rögzítést megkívánó adatbevitelt, vagy személyekhez köthető portai folyamatot lehet konfigurálni, ezáltal a biztonsági és logisztikai feladatokat egy rendszerben lehet kezelni.
Az online megoldás minden olyan helyen működőképes, ahol elérhető valamilyen mobil internet vagy kábel nélküli számítógépes hálózat. Szolgáltató készülékenként 1 adatbeviteli felhasználót biztosít a megrendelő részére. A PIN kódok segítségével a munkavállaló megszemélyesíthető, munkája nyomon követhető.
A rendszerben az adatok felvitele manuálisan és/vagy hangbemondás alapján történik. Fényképek, digitális aláírások rögzíthetők a rendszerben. Az eseményekről, be- és kilépésekről az adminisztrációs felületen keresztül PDF formátumú jegyzőkönyv és Excel táblázat tölthető le.
Vendég be- és kiléptetés:
Az OSM vendég be- és kiléptetés modulja a vendégek, vagy ideiglenesen a telepen tartózkodók beléptetését, illetve kiléptetésének dokumentálását szolgálja. A modul a vendég adatainak rögzítésére, kérdéssoros ellenőrzésére, személyi ellenőrzése és annak indítványozására kilépéskor, a körülmények dokumentálására alkalmazható. A belépéskor a szükséges tudnivalók, szabályozások, nyilatkozatok ismertetésére, annak elfogadására (aláírással hitelesítve) használható.
Gépjármű be- és kiléptetés:
Az OSM gépjármű beléptetés modulja a járművek beléptetését, ellenőrzését, kiléptetését dokumentálja. A modul a sofőr, a gépjárművek, vontatmányok, rakomány adatainak rögzítésére, ellenőrzésére, annak indítványozására kilépéskor, a körülmények dokumentálására alkalmazható. A belépéskor a szükséges tudnivalók, szabályozások, nyilatkozatok ismertetésére, annak elfogadására (aláírással hitelesítve) használható. Lehetőség van kilépéskori és ad-hoc ellenőrzésre is.
Eseménykezelés:
Az OSM események modulja az őrzött telepen történt bármilyen várt vagy váratlan esemény rögzítésére, jelentés készítésére és az eseményhez kapcsolódó vagy szükségszerűségből megtett intézkedések dokumentálására szolgál. A modul az esemény körülményeinek rögzítésével, folyamat státuszok beiktatása mellett nyújt lehetőséget az esemény kiváltotta intézkedésekre és azok ellenőrzésére. Az eseményt típusként kiválasztva szabadszavas leírással, fényképpel, aláírással lehet rögzíteni, majd a státuszát és a műveleteket beállítani.
Alkohol szondázás:
Az OSM alkohol szondázás modulja a sofőrök, dolgozók vagy az ideiglenesen a telepen tartózkodók szondáztatásának rögzítésére, illetve a körülmények dokumentálására alkalmazható. A szondáztatásban
résztvevők aláírással igazolhatják a valóságnak megfelelő eljárást, míg az ellenőrzött személynek lehetősége van visszautasítani a szondáztatás eredményét és vérvizsgálatot kérvényezni. Minden résztvevő az aláírásával igazolja az ellenőrzés alatt rögzített adatokat. A PDF jegyzőkönyv munkaügyi felhasználásra alkalmas.
Feladatlistás ellenőrzés:
Az OSM feladatlistás ellenőrzés modulja a portai járőrszolgálatnak kiadható feladatok elvégzését támogatja. A különböző ellenőrzési pontokon előre meghatározott feladatokat lehet a rendszerben
adminisztrálni, az ellenőrzéssel kapcsolatban jegyzőkönyvet felvenni, majd a hibák kijavítását vagy nem várt események helyre igazítását műveleti szinten előírni. A diszpécsernek lehetősége van továbbá az
adminisztratív felületen keresztül új feladatokat kiadni, az eseményekhez egyéni feladatokat rendelni, amik elvégzését a járőr szintén jegyzőkönyvezheti.

C. BELÉPTETŐ szolgáltatás:

A Beléptető rendszer egy felhő alapú webes szolgáltatás, amely megoldást kínál a munkavállalók valós munkaidejének mérésére, nyilvántartására és dokumentálásra. A beléptető készülékhez biztosítunk RFID belépő kártyákat, többféle kivitelben RFID kulcstartót, vagy RFID matricát. Az RFID segítségével azonosítja a rendszer a belépő személy és automatikusan hozzárendeli a be- és kilépés tényleges időpontját. A valós be- és kilépés időpontjának nyilvántartásával alkalmas a bérszámfejtés
digitális támogatására. Az adminisztrációs felületen keresztül Excel formátumban letölthetők az adatok a különböző szűrési feltételek kiválasztásával. biztosítja az adatokat a telephelyen tartózkodó személyekről. Real-time nyomon követhető a telephelyen bent tartózkodó személyek jelenléti íve és létszáma.

A szolgáltatás tartalmi elemei:

 • a Szolgáltató tulajdonát képező SIM kártya, valamint a Megrendelő tulajdonát képező beléptető készülék és töltő használatba adása
 • a berendezés által generált jelzés Szolgáltató szerverközpontjában történő fogadása és feldolgozása
 • a jelzésfogadó rendszer rendelkezésre állásának a nap 24 órájában történő, 99,9%/év SLA biztosítása
 • a Szolgáltató által biztosított admin felületre történő belépési lehetőség a nap 24 órájában, ahol a Megrendelő:
  • listákat, statisztikákat készíthet a tárolt adatokból
  • online ellenőrizheti a tevékenységeket
  • elérheti 1 évre visszamenőleg a saját adatbázisát
 • módosíthatja a rendszerbe felvett személyek nevét, munkakörét
 • a készülék és a központi szerver között kommunikációs vonal biztosítása
 • hibabejelentéstől számított 12 órán belüli szerviz-szolgáltatás.

A szolgáltatás műszaki tartalma:

A szolgáltatás kizárólag működő mobil internetkapcsolattal működik a beléptető készülék oldaláról, a kiértékelő rész oldaláról (mobil, wifi vagy vezetékes) megléte esetén működik. Az internetkapcsolat biztosítására a szolgáltató SIM kártyát bocsát a Megrendelő rendelkezésére. A SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Az átadott SIM kártyán keresztül a biztonságos adatkapcsolatot hozható létre és működtethető a telephelyen az egyedi eszköz és a Szolgáltató adatfeldolgozó szervere között. A szolgáltatás nyújtása során Szolgáltató az egyedi szolgáltatási szerződés 12. számú mellékletben szereplő eszközöket biztosítja Megrendelő számára, melyek a szolgáltatás nyújtása során a Szolgáltató tulajdonában maradnak. Szolgáltató felelősséget vállal az átadott SIM kártyák és az adatfeldolgozó szerver adatbiztonságáért, feltéve, hogy az adatfeldolgozó szerverre Megrendelő által használt más csatornák / SIM-kártyák révén, azaz nem a Szolgáltató által biztosított SIM-kártyákon keresztül felépített adatkapcsolat a Megrendelő részéről nem működik. Ez utóbbi esetben az adatfeldolgozó szerveren tárolt adatok biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

II. A szolgáltatás nyújtása vonatkozásában a Szolgáltató vállaljai

 • az alkalmazás során keletkezett adatokat a saját szerver központjában a vonatkozó jogszabályi, adatvédelmi valamint a jelen szerződéses rendelkezések betartásával fogadja, feldolgozza, tárolja.
 • Biztosítja a jelzésfogadó rendszer fogadóképességét a nap 24 órájában.
 • Megteszi a jelen szerződésben foglalt jelzéseket, jelentéseket.
 • Igény esetén, külön díjazás ellenében többszintű jogosultságrendszert alakít ki
 • a felhasználónak egyedi belépési kódot (felhasználónevet, jelszót) biztosít.
 • Biztosítja a rendszer használatának – Megrendelő által kijelölt 1 fő számára a szolgáltatás használatának betanítását. A szerződéskötés utáni első rendszerbeállítást és helyszíni oktatást a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. További betanítási igény esetén a betanítás díja: 6500 Ft + ÁFA / óra + a kiszállás díja.
 • Elvégzi a rendszer implementálását, azaz a szolgáltatás nyújtását elindítja és jelen szerződés időtartama alatt a megrendelő számára 99,8 % / év arányban biztosítja a szerver rendelkezésre állását.
 • Megrendelő számára a Szolgáltató webhelyén a Megrendelő számára biztosított admin felületen keresztül belépést biztosít a Megrendelő saját felületére, melyen a Megrendelő áttekintheti a saját, rögzített rekordjait. Igény szerint több „admin felület” is igényelhető plusz díj ellenében
 • Biztonságosan tárolja a Megrendelő adatait és azokat harmadik, illetéktelen fél részére nem teszi elérhetővé, kivéve a jogszabályban előírt eseteket.
 • A jelen szerződésben meghatározott feladatokat a szolgáltatás leírásában foglaltak szerint teljesíti. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban a Megrendelő utasításokat ad, az utasítások jogszerűségéért Megrendelőt terheli a felelősség.
 • Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatok vonatkozásában az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Megrendelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez.
 • Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai tudással és ismeretekkel, gyakorlattal és személyi feltételekkel.
 • Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása során hibabejelentő szolgáltatást működtet, minden nap 8-20 óra közötti időben, a +36 20 531 0007 telefonszámon, illetve 0-24 óráig a szerviz@c-szerviz.hu e-mail címen.

III. A szolgáltatás helye

Megrendelő székhelye, telephelye ahol a rendszer a Szolgáltató által üzembe helyezésre kerül.

IV. A szerződés létrejötte

A szerződés a felek között az egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával jön létre, hatályba lépésének napja az adott szolgáltatási helyre vonatkozó szolgáltatás megkezdésének napja.
A határozott időtartam alatt a szerződés felmondással nem szüntethető meg. A határozott idő lejártát megelőző 30 napon belül Megrendelő jogosult írásban (ajánlott tértivevényes levél, hivatalos e-mail) jelezni a Szolgáltató felé, ha a szolgáltatást a továbbiakban nem vagy csökkentett módban/modulokkal kívánja igénybe venni. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi ez irányú igényét, a szolgáltatás automatikusan határozatlan idejűvé alakul át, amelyet bármelyik fél a másik félhez címzett jognyilatkozattal, 30 napos felmondási határidővel felmondhat. A felmondási idő alatt a Szolgálató köteles a szolgáltatást nyújtani, a Megrendelő pedig a szolgáltatási díjat megfizetni.

V. Kapcsolattartás

A felek a szerződés teljesítése során elsősorban elektronikus jogosultak kapcsolatot tartani egymással. A felek elektronikus kapcsolattartásra jogosult képviselői a (z egyedi) szolgáltatási szerződésben kerülnek feltüntetésre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kapcsolattartásra jogosultak személyében és/vagy elérhetőségében változás következik be, úgy az a Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 3 napon belül be kell jelentenie, a tájékoztatás elmaradásából/késedelméből eredő károkért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult Megrendelő által a(z egyedi) szolgáltatási szerződésben meghatározott e-mail címekre a szolgáltatásai változásai/termékfejlesztés/újdonságok stb. tekintetében időszakonként tájékoztatást küldeni.

VI. A szerződés módosítása

A felek jogosultak a szerződést közös megegyezéssel módosítani. Megrendelő, az egyedi szerződésben meghatározott, vagy utóbb írásban kijelölt (műszaki és/vagy gazdasági) kapcsolattartója útján, a Szolgáltató felé a szerviz@c-szerviz.hu e-mail címre küldött elektronikus megkereséssel (e-mail) jogosult új telephely felvételét/megszüntetését igényelni a már meglévő szolgáltatások mellé, ami a szerződés módosításának minősül. Ez esetben a Szolgáltató elektronikus úton juttatja el a megadott kapcsolattartási e-mail címre szolgáltatási (egyedi) szerződés 1. számú, módosított mellékletét, amely valamennyi, megrendelt szolgáltatást tartalmazza. Megrendelő a mellékletben szereplő “elfogadom” jelöléssel a szerződés módosítást elfogadja és tudomásul veszi, hogy annak elfogadásával kezdetét veszi a beszerelési és számlázási folyamat. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a korábban megszüntetni kívánt telephelyen ismételten igénybe kívánja venni a szolgáltatást, úgy köteles az újra aktiválás/ programozás költségét a Szolgáltatónak megtéríteni.

VII. A szolgáltatás díja és a használt készülékek

A szolgáltatás díja egyszeri belépési díjból, havi rendszerhasználati díjból, készülék bérleti díjból áll. Az egyes, tételes díjakat és a Szolgáltató által a Megrendelő rendelkezésére bocsátott készülékeket az egyedi szolgáltatási szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő az egyedi szolgáltatási szerződés aláírását és a rendszer működésére történt Szolgáltatási tájékoztatást követően az egyedi szolgáltatási szerződés 3.számú melléklete szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával tudomásul veszi a szolgáltatásra vonatkozó fizetési kötelezettségét. Szolgáltató vállalja, hogy 1 éves határozott idejű szerződés esetén a szolgáltatást végig az ajánlati árban meghatározott árakon nyújtja Megrendelőnek, az esetben is, ha a szerződés időtartama alatt Megrendelő új telephely bekapcsolását igényli. Szolgáltató vállalja, hogy a hűségidő lejárta előtt meghosszabbított határozott idejű szerződés esetén a szolgáltatást az eredeti ajánlatban szereplő díjat legfeljebb a KSH által
adott év januárjában közzétett összefoglaló táblában (STADAT) a fogyasztóiár-index változása szerint növeli.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató 2,3 éves határozott idejű szerződés esetén jogosult a szerződés időtartama alatt a szolgáltatási díjat minden év januárjában a KSH által közzétett összefoglaló táblában (STADAT) a fogyasztóiár-index változása szerint korrigálni.
Az 1. számú melléklet változása esetén a Szolgáltató a változásokról e-mailben küld tájékoztatást az Ügyfélnek. A változások az Ügyfél elektronikus jóváhagyásával hatályosulnak.

VIII. Fizetési feltételek

A telepítési, és programozási költség a szolgáltatás kezdetével (a rendszer telepítésével és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg), a szolgáltatási díj és egyéb költségek (készülék bérleti díj, MDM, SIM, APN, és az internet költség) havonta esedékes, a szolgáltató által kiállított és e-mailben megküldött számla ellenében esedékes a teljesítés átutalással történik. A számla fizetési határidejét a szolgáltatási szerződés tartalmazza. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szolgáltatási díjakról papír alapú számlát állít ki, amelyet elektronikusan küld meg a Megrendelő által megjelölt kapcsolattartási e-mail cím(ek)re. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a számla kinyomtatása megrendelői kötelezettség, amelyhez megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie.

IX. Számla késedelmes fizetése esetén alkalmazott szolgáltatói szankciók

 • A számla késedelmes megfizetése esetén Megrendelő köteles a késedelem időtartamára a behajtási költségátalányról szóló 2016.évi IX. törvény 3.§ (1) bek. szerinti mértékű késedelmi kamatot, valamint a (2) bek. szerinti költségátalányt megfizetni.
 • 8 (nyolc) napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató e-mail útján fizetési emlékeztetőt küld a Megrendelőnek
 • 15 (tizenöt) napos fizetési késedelem esetén a Szolgáltató e-mail útján ügyvédi fizetési felszólítást küld Megrendelő részére
 • 30 (harminc) napos fizetési késedelem esetén, postai úton ügyvédi fizetési felszólítást küld Megrendelő részére, és felfüggeszti a Megrendelőnek történő szolgáltatás nyújtását
 • 38 (harmincnyolc) napos fizetési késedelem esetén írásban (ajánlott, tértivevényes levél) felmondja a jelen Szerződést és kárenyhítési céllal visszavételezi a tulajdonát képező, Megrendelő birtokában lévő eszközöket.
 • Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás felfüggesztését követően, de még a 38. nap előtt eleget tesz fizetési kötelezettségének, Szolgáltató a szolgáltatást visszakapcsolja. A visszakapcsolási díja: 15.000, – Ft + ÁFA / készülék).

 

A szerződés felmondása esetén Megrendelő köteles a szolgáltatás nyújtásához használt eszközöket a felmondást követő 15 napon belül hibátlan állapotban, hiánytalanul visszaszolgáltatni szolgáltatónak. Ennek elmaradása esetén Szolgáltató jogosult az eszközöket a határidő lejártának napja szerinti MNB középárfolyamon, ÁFÁ-val növelt értékben a Megrendelőnek kiszámlázni:

 • Checkingsystem készülék: 85 USD
 • OSM készülék: 190 USD
 • SIM kártya pótlása: 15 USD
 • Töltő fej: 5 USD
 • Töltő kábel: 5 USD

X. Eljárás a szolgáltatás nem teljesítése esetén

Amennyiben a Szolgáltató számára felróható okból nem tudja a jelen ÁSZF-ben meghatározott minőségi célértéket biztosítani, köteles Megrendelő számára a megengedett időtartamon felüli kiesés időtartamával arányos szolgáltatási díjat a Megrendelő számára visszatéríteni oly módon, hogy annak összegét a következő havi számlában jóváírja. A Szolgáltató mentesül a jóváírási kötelezettség alól, amennyiben a minőségi célérték túllépése a Megrendelőnek felróható ok következménye. A szolgáltató nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból bekövetkezett szolgáltatás kiesésből keletkezett károkért

A Szolgáltató felelőssége fennállása esetén köteles a Megrendelő meglévő vagyonában bekövetkezett értékcsökkenést is megtéríteni. A felek megállapodnak abban, hogy a kár (értékcsökkenés) összege nem haladhatja meg a Szerződés alapján a hibás teljesítéssel érintett hozzáférési pont szolgáltatási díját. A jelen szakaszban meghatározott kártérítési maximum nem alkalmazható a szándékosan, vagy súlyos
gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító felelősség megállapítása esetén. A jelen korlátozás indoka a jelen Szerződés alapján a Megrendelő számára nyújtott Szolgáltatás minősége, kedvezményes díja és a külön díjazás nélkül végzett egyéb értéknövelő szolgáltatások megléte. A szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hibátlan teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható.

Közvetett kár (üzleti hírnév sérülése, elveszett haszon, elveszett üzlet, stb.) a Szolgáltatóval szemben nem érvényesíthető. A felek ugyancsak kizárják az adatvesztésből eredő károkért való felelősséget. Nem minősül hibás teljesítésnek illetve szerződésszegésnek, és a Szolgáltató nem felel azokért az esetleges károkért, amelyek a Megrendelőt

 • A Megrendelő műszaki berendezésének hibája vagy alkalmatlansága
 • a műszaki berendezés vagy a szolgáltatás rendeltetésellenes használata
 • a Megrendelő által a szolgáltatás hozzáférési eszközben okozott hiba
 • a szerződéses kötelezettségek Megrendelő általi megszegése
 • a szolgáltatás megszakítása vagy korlátozása más szolgáltató által nyújtott internet hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadása miatt
 • a műszaki berendezésének tápellátás hibája
 • Vis major folytán érik

XI. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges műszaki paraméterekkel rendelkezik.

Megrendelő kijelenti, hogy ismeri és elfogadja azt a tényt, hogy a jelen szerződésben vállalt műszaki paraméterek vonatkozásában a Szolgáltató kizárólag abban az esetben biztosítja a szerződésben foglalt elérhetőséget, amennyiben az internetkapcsolatot és a szolgáltatás igénybevételéhez használt eszközöket a szolgáltató biztosítja.

Megrendelő felelős a Szolgáltatás és az eszközök rendeltetésszerű használatáért. Megrendelő köteles minden, az kötelezettség megszegéséből származó kárt a Szolgáltatónak megtéríteni. Megrendelő vállalja a szolgáltatás nyújtása keretében a Szolgáltatótól átvett SIM kártyák és eszközök állagának megóvását, tudomásul veszi, azok elvesztése, megrongálódása esetén köteles azok pótlási díjának megfizetésére, mely

 • Checkingsystem készülék: 85 USD
 • OSM készülék: 190 USD
 • SIM kártya pótlása: 15 USD
 • Töltő fej: 5 USD
 • Töltő kábel: 5 USD

Szolgáltató jogosult az eszközöket MNB középárfolyamon, ÁFÁ-val növelt értékben a Megrendelőnek kiszámlázni.

 • Megrendelő biztosítja a Szolgáltató munkavállalói számára a telephelyeire történő 24 órás belépéshez szükséges engedélyt arra az esetre, (amennyiben a munkavégzéshez, hibajavításhoz helyszíni kiszállás szükséges).
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy szolgáltató a szerverén az adatokat a keletkezésüket követő maximum 1 évig őrzi meg, ezt követően törli (megsemmisíti). Megrendelő köteles a szerveren tárolt adatai megőrzése érdekében a folyamatos mentést készíteni vagy annak elvégzését megrendelni. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az egy év utáni törlésből származó, Megrendelőnél esetlegesen felmerülő károkért, amennyiben Megrendelő nem tesz eleget mentési kötelezettségének.
 • Megrendelő köteles a telefonon történt hibabejelentést a bejelentést követő 6 órán belül írásban is megerősíteni az szerviz@c-szerviz.hu e-mail címen
 • Megrendelő a felelős őrzés szabályai szerint felelősséggel tartozik a Szolgáltató által a telephelyén elhelyezett, Szolgáltató tulajdonát képező berendezésekben okozott károkért, amennyiben azok Megrendelőnek felróhatóan keletkeztek. Megrendelő köteles a felszerelt berendezési tárgyak épségét, illetve illetéktelen beavatkozás elleni védelmét biztosítani.
 • Megrendelő felel minden általa előidézett telepítési késedelemért, illetve az ezekből származó kárért, amely többek között adódhat a Megrendelő érdekkörében felmerült okból történő munkamegszakításából vagy az üzembe helyezés elhalasztásából. Az ilyen késedelemmel kapcsolatban felmerült többletköltségeket a Megrendelő viseli.
 • Megrendelő saját gondatlansága folytán szükségessé váló hibaelhárítási és javítási költségek a Megrendelőt terhelik.
 • A Megrendelő jelszava hozzáférést biztosít a szolgáltató szerveren tárolt adataihoz és szolgáltatásához. A Megrendelő felelőssége a jelszó titokban tartása.
 • A szolgáltatás megosztása harmadik személyekkel (jogosulatlan felhasználókkal) nem engedélyezett. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy harmadik személyek ne használhassák a szolgáltatást; az ilyen használatért a Megrendelőt terheli a felelősség.
 • Megrendelő, mint adatkezelő tudomásul veszi, hogy a személyes adatok kezelése és feldolgozása során köteles gondoskodni az általa meghatározott adatfeldolgozási döntések jogszerűségéről és biztonságáról. Ha a Megrendelő ezen követelményeit megszegi, az ebből eredő károkért felel, Szolgáltató felelőssége kizárt.

XII. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

Az egyedi szerződés a határozott idő alatt rendes felmondással nem szüntethető meg. Amennyiben Megrendelő a határozott idő lejárta előtt a szerződést felmondja, úgy köteles a Szolgáltatónak a határozott idő lejártáig fennmaradó, valamennyi szolgáltatási díj és egyéb díjak egyösszegű megtéríteni.

A határozatlan idejű szerződést a felek bármelyike, 60 napos felmondási határidővel indoklás nélkül felmondhatja, vagy azt a felek a közös megegyezéssel megszüntethetik.

Azonnali hatályú felmondás:

 • A Szolgáltató az egyedi szerződést a Megrendelő szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondhatja írásbeli értesítéssel, ha
 • Megrendelő a Szolgáltatás díját az esedékességet követő 38. napig sem fizeti meg
 • A Megrendelő akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató rendszerének rendeltetésszerű működését és a Megrendelő ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető felmondási értesítését követően sem szünteti meg
 • A Megrendelő a jogkövetkezményekre figyelmeztető felmondási értesítését követően sem teszi lehetővé a Szolgáltató számára, hogy a bejelentett hiba kivizsgálásához és elhárításához szükséges helyszíni ellenőrzéseket elvégezze; vagy
 • A Megrendelő Szolgáltatást harmadik személy részére továbbértékesíti a Szolgáltató írásos engedélye nélkül
 • Megrendelő ellen csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul.
 • Ha a Megrendelő az egyedi Szerződést vagy az ez alapján telepített bármely szolgáltatás hozzáférési pontot a határozott Időtartam alatt egyoldalúan, nem a szolgáltató hibájára visszavezethető ok miatt mondja fel, abban az esetben a Megrendelő a határozott idő lejártáig köteles egy összegben a havi szolgáltatási díjak – a határozott időből még hátralévő hónapok számával megszorzott összegét – a Szolgáltató részére egy összegben felmondási díjként megfizetni. A megkezdett hónap a 15. napjáig egy teljes hónapnak minősül.
 • Megrendelő telephelyváltása esetén az adott hozzáférési pontra vonatkozó felmondás, amennyiben helyette a Megrendelő új telephelyet jelöl meg, nem minősül szerződésszegésnek, hanem szerződésmódosításnak tekinthető .Az átszerlés költségét a megrendelő köteles a szolgáltatónak megfizeti. Nem minősül Megrendelői szerződésszegésnek azon eset, ha a szerződés időtartama alatt, adott telephelyen belül a szolgáltatás volumenének legfeljebb 10 %-os csökkenése következik be. Ez esetben Szolgáltató vállalja, hogy a fennmaradó szolgáltatások tekintetében a szolgáltatást továbbra is az ajánlati áron nyújtja a
  Megrendelő részére.

Megrendelő azonnali hatályú felmondása:

 • Ha a Szolgáltató a szolgáltatást hét napon keresztül nem nyújtja,
 • a hibajavítást a megadott határidőn belül nem kezdi meg.

XIII. Titoktartás

A Felek kölcsönösen kötelezik magukat arra, hogy az egyedi szerződés tartalmát valamint az együttműködésük során tudomásukra jutott tényeket üzleti titokként kezelik, és azt egyik fél sem jogosult harmadik személy, vagy nyilvánosság tudomására hozni.

Felek kijelentik, hogy az általános titoktartási kötelezettsége pontos tartalmával, valamint annak jogi következményeivel maradéktalanul tisztában vannak.

Felek felelősségvállalása mind az erkölcsi, mind az anyagi felelősségvállalásra kiterjed.

Felek kölcsönösen tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése önmagában is teljes kártérítési és felelősségvállalási kötelezettséget keletkeztet a szerződő fél felé, még abban az esetben is, ha a kötelezettségszegéssel a szerződő félnek semmilyen egyéb kára nem származik.

Felek nem adják ki harmadik személynek és szigorúan bizalmasan kezelik – mind a jelen Szerződés fennállása alatt, mind pedig azt követően korlátlan ideig – együttműködésük, illetve a jelen Szerződés tényét, annak tartalmát, és minden más információt és dokumentumot, amelyet a szerződés teljesítésével összefüggésben egymásnak átadtak, vagy adni fognak, vagy ami a szerződés teljesítésével összefüggésben. A Felek garantálják, hogy alkalmazottjaik és bármely más személy, aki szükségszerű és indokolható okból hozzáférhet ezen információkhoz vagy dokumentumokhoz, betartja a vonatkozó kötelezettséget.

Ünnepi Nyitvatartásunk

Kedves Ügyfeleink!

Irodánk 2023.12.20. és 2024.01.01. között zárva tart.

A fent említett időszakban ügyeletünket tudja keresni 07:00 – 20:00 között az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Megértésüket köszönjük és Kellemes ünnepeket kívánunk.