Checkingsystem - Guard Control Kft. - Örző-védő és portai szolgálatok megfigyelése, kontrollja és dokumentálása

Őrzés-védelmi és portaszolgálati tevékenység ellátására

Beszerzés tárgya:

A beszerzés tárgyának részletes leírása a mellékelt Felhívás II.2.4. pontjában található.

Az értékelési szempontokra vonatkozó bővebb leírás a mellékelt Felhívás II.2.5. pontjában található.

Az alkalmassági feltételekre vonatkozó bővebb leírás a mellékelt dokumentum III.1.1., III.1.2. és III.1.3. pontjaiban találhatóak.

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges az érdeklődés jelzése, amely a következő címen teljesíthető:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000520142019/reszletek

Eljárást megindító felhívás letöltése: AJANLATTETELI_FELHIVAS_8797211653467__3207D.PDF