Ügyvédi ajánlás

  • Jogos
  • Bizonyító
  • Vitathatatlan
Checkingsystem -Jogi ajanlás

Peren
kívül

Érdemes felkészült lenni és peren kívül lezárni minden munkaügyi vitát. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor a Checkingsystem megfelelő biztosítékot nyújt.

Jogászunk tanácsa

Dr. Hajnis Gábor  gazdasági-, társasági-, polgári- és családjogra szakosodott ügyvéd tanácsa őrjáratot végző biztonsági cégek, illetve klienseik számára a Guard Control Kft. biztonsági és megfigyelő rendszerével kapcsolatban.

Checkingsystem Jogi tanács

Legyen elővigyázatos!

Gyakorló jogászként, biztonságtechnikai-, őrző-védő tevékenységgel foglalkozó cégek peres, illetőleg peren kívüli képviselete során gyakran szembesülünk az igényérvényesítés, egyúttal az eljárásjog igen sarkalatos kérdései között a bizonyítás, annak esetleges sikere/sikertelensége kérdésével.

E tekintetben az objektumok őrzésével, őriztetésével foglalkozó cégek és ügyfeleik közötti esetleges jogviták során alapvető eldöntendő kérdésként merül fel, hogy mennyiben látja el felelősen és aggálytalanul őrzési tevékenységét a vállalkozó.

A kérdés megválaszolása során alapvetően azon múlik a jogvita eldöntése, hogy mennyiben tudja bizonyítani az őrző-védő tevékenységet folytató vállalkozó, hogy tevékenységét – a megrendelővel rögzített módon, meghatározott számú őrszemélyzet biztosításával, a megjelölt ellenőrzési pontok rendszeres bejárás útján – szerződésben vállalt kötelezettségei maradéktalan betartása mellett látja el.

A megrendelők részéről alapvető kifogásként, kártérítési igényeik tekintetében az ok-okozati összefüggés első számú magyarázataként jelentkezik a felek közötti szerződésekben rögzített ellenőrzési pontok rendszeres bejárásának hiánya és az ebből egy esetleges káresemény során jelentkező kárnak a vállalkozóra történő áthárítása.

Mindezek kapcsán felhívnám szíves figyelmüket egy, a bizonyítási eljárások során tapasztalatom szerint a szolgáltatást nyújtó vállalkozó szerződésszerű tevékenységének igazolását elősegítő berendezés, az un. Checkingsystem használatának indokoltságára.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, a fentiekben ismertetett terméket mind az őrző-védő tevékenységgel foglalkozó társaságok, mind a tevékenységet megrendelők megvásárolhatják, így egy esetleges kártérítési jogvita során a jogviszony szereplői közül mindkét oldal használhatja a bizonyítás során.

Dr Hajnis Gábor

Ügyvéd