Nyomtatás

Ügyvédi Ajánlás

Gyakorló jogászként, biztonságtechnikai-, őrző-védő tevékenységgel foglalkozó cégek peres, illetőleg peren kívüli képviselete során gyakran szembesülünk az igényérvényesítés, egyúttal az eljárásjog igen sarkallatos kérdései között a bizonyítás, annak esetleges sikere/sikertelensége kérdésével. 

E tekintetben az objektumok őrzésével, őriztetésével foglalkozó cégek és ügyfeleik közötti esetleges jogviták során alapvető eldöntendő kérdésként merül fel, hogy mennyiben látja el felelősen és aggálytalanul őrzési tevékenységét a vállalkozó.

 A kérdés megválaszolása során alapvetően azon múlik a jogvita eldöntése, hogy  mennyiben tudja bizonyítani az őrző-védő tevékenységet folytató vállalkozó, hogy tevékenységét - a megrendelővel rögzített módon, meghatározott számú őrszemélyzet biztosításával, a megjelölt ellenőrzési pontok rendszeres bejárás útján - szerződésben vállalt kötelezettségei maradéktalan betartása mellett látja el.

 A megrendelők részéről alapvető kifogásként, kártérítési igényeik tekintetében az ok-okozati összefüggés elsőszámú magyarázataként jelentkezik a felek közötti szerződésekben rögzített ellenőrzési pontok rendszeres bejárásának hiánya és az ebből egy esetleges káresemény során jelentkező kárnak a vállalkozóra történő áthárítása.

 Mindezek kapcsán felhívnám szíves figyelmüket egy, a bizonyítási eljárások során tapasztalatom szerint a szolgáltatást nyújtó vállalkozó szerződésszerű tevékenységének igazolását elősegítő berendezés, az un. „checking system” használatának indokoltságára.

 Fontosnak tartom hangsúlyozni, a fentiekben ismertetett terméket mind az őrző-védő tevékenységgel foglalkozó társaságok, mind a tevékenységet megrendelők megvásárolhatják, így egy esetleges kártérítési jogvita során a jogviszony szereplői közül mindkét oldal használhatja a bizonyítás során.

Dr Hajnis Gábor

Ügyvéd