Nyomtatás

Őrzés-védelmi és portás-éjjeli őr szolg. fel.ell.

Írta: Szarvas Gábor. Beküldve: Pályázat


Beszerzés tárgya:

Az AK.székh.,ill.5. teleph.őrzés-véd.tev.ellátása a közb.dok.foglaltak alapján.Az AK tájék. az AT-ket arról,h. amennyiben a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő teleph.száma csökk.vagy nő,ebben az esetbenaszerz.tárgya nemterjedkiazüzem.-ből,ill.atul.-ból kivonthelyszín.,ill.utóbbiesetbenaszerz.tárgyakiterjedazújhelyszínekreis. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.
tárgyáravon.megkötésrekerült,lega.azaj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.60.MFt/év,20 MFt/káresemény keretö.
fel.biztosítással.P2:Azaj.fel.feladásátólvisszaf.szám.kétévbenbármelyszámláján sorbanállásford.elő.
M1:nemrendelk.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.a közb.tárgy.von.ENISO14001körny.közp.tan.vagyezzel egyenértékű biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben össz.lega.1db. legalább 8 hónapig tartó folyamatosan elvégzett, 4 db. objektumra vonatkozó és min. havi 2.300 óra időt. végzett vagyonv.ref.M4:7 fő szakember,3 év szakmai tap.1 fő szakmai irányító,3 éves szakmai tapasztalat


4400 Nyíregyháza, Búza tér 23. szám alatti Piaccsarnok őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban.
- 4400 Nyíregyháza, Korányi u. 27. szám alatti Jósavárosi Piac őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal december hónapban, 15 nap időtartamban.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról,hogy amennyiben ezen telephelyek üzemeltetéséből kivonásra kerülnek,a kivonás időpontjától kezdve a szerződés a Felek között megszűnik, illetve nem lép hatályba. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyáravon.megkötésrekerült,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.200.000.Ft/év,100.000 Ft/káresemény keretösszegűfel biztosítással.P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő.M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben legalább 1 db. piaccsarnok őrzésére vagyonv.ref.M4:1főszakember.,3év szakmai tap.,1 fő szakmai ir.3 év szakmai tap.


4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatti Adventi Forgatag őrzés-védelmi feladatainak ellátása 1 fő biztonsági őrrel 12 órás szolgálattal.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról,hogy amennyiben ezen forgatag megszervezése, a műszaki feltételek biztosítása nem képezi az AK tevékenységének tárgyát, a tevékenység elvonás időpontjától kezdve a szerződés a Felek között megszűnik, illetve nem lép hatályba. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyára von. megkötésre került,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő,lega.600.000.Ft/év,300.000 Ft/káresemény keretösszegű fel biztosítással.P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő. M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan.vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val.M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3évben legalább 1 db. kirakodóvásár őrzésére vagyonv.ref.M4:1főszakember.,3év szakmai tap.,1 fő szakmai ir.3 év szakmai tap.


- 4400 Nyh, Tüzér u. 2-4. szám alatti székh. a portás-éjjeli őr szolgálat ellátása 2 fő portás-éjjeli őr 24 órás szolgálatával, a recepció pedig 1 fő portás 10 órás szolgálatával történjen munkanapokon.
4400 Nyh, Sóstói u. 24. szám alatti sportlétesítmény portás-éjjeli őr szolgálatának ellátása munkanapokon 20.00 órától 6.00 óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
Örökösföldön (Nyh, Törzs utca, Szalag utca 01884/9. hrsz.) lévő sporttelepre minden hétköznap este 20.00 órától – reggel 6.00 óráig 1 fő portás-éjjeli őr szükséges, valamint hétvégén és munkaszüneti napokon 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
4400 Nyh, Tiszavasvári út 4. (NYVSC pálya) alatti sportlétesítmények portás-éjjeli őr szolgálata munkanapokon 2000 órától-0600óráig, munkaszüneti napokon, illetve hétvégén 24 órás portás-éjjeli őr szolgálat megszervezése.
Az AK. tájékoztat. AT-ket arról, hogy amennyiben a tulajdonában, vagy üzemeltetésében lévő teleph. száma csökken, vagy nő, ebben az esetben a szerződés tárgya nem terjed ki az üzem-ből, ill. a tul.-ból kivont helyszín, ill. utóbbi esetben a szerződés tárgya kiterjed az új helyszínekre is. Alkalmatlan AThaP1nemrend.aszerz.tárgyára von. megkötésre került,lega.az aj.köt.időt.lejártáigérv.lévő, lega.40.000.000.Ft/év,20.000.000 Ft/káresemény keretösszegű fel biztosítással.
P2:Azaj.felhívás feladásától visszaf.szám. kétévben bármelyszámláján sorbanállásford.elő.
M1:nemrendel.azaj.köt.lejártáigérv.,a közb.tárgyáravon.ISO 9001tan.vagyazzalegyenért.tan. vagy amin ír.érd-ben tett int.leír.val. M2:nemrend.aközb.tárgy.von.ENISO14001körny.közb.tan.,vagyezzel egyenér.biz.-kal.M3:Aj.felh.felad.-tólvisszaf.szám.3 évben össz. legalább 8 hónapig tartó folyamatosan elvégzett 2 db. objektumra vonatkozó és min. havi 1.800 óra időtartamban elvégzett portás-éjjeli őr vagy vagyonőri szolgálati referenciával.