Nyomtatás

Őrzés-védelmi és portaszolgálati feladatok ellátása

Írta: Szarvas Gábor. Beküldve: Pályázat


Beszerzés tárgya:

A Szent Rókus Kórház és Intézményei részére őrzésvédelmi, valamint portaszolgálati feladatok ellátása összesen havi 2 046 óraszámban 12+12 hónapos időtartamra.
A feladatellátással érintett terület nagysága:
- Kórházi telephely: 19 472 beépített m2 és 4 070 m2 udvar;
- Rendelőintézeti telephely: 11 589 beépített m2 és 3 263 m2 udvar.
Kórházi telephely:
- Folyamatosan 1 fő portás – biztonsági őr, napi 24 óra őrszolgálat az év minden napján; Őrhely: Főporta;
- Folyamatosan 1 fő portás - biztonsági őr, napi 24 óra őrszolgálat az év minden napján; Őrhely: Mentőporta.
Rendelőintézeti telephely:
- Munkanapokon 04:30 és 20:30 óra közötti időtartamban folyamatosan 1 fő portás – biztonsági őr, napi 16 óra őrszolgálat az év minden munkanapján, Rendelőintézeti porta őrhellyel.
- Munkanapokon 6:00 és 18:00 óra közötti időtartamban folyamatosan 1 fő járőr – biztonsági őr, napi 12 óra őrszolgálat az év minden munkanapján.
A részajánlattétel kizárásának indoka: Ajánlatkérő járó és fekvő szakellátást végző egészségügyi intézmény, amelyben az őrzés-védelmi feladatok ellátása olyan közös minőségi és szakmai követelmények érvényesítését követeli meg, az intézmény egész területén olyan egységes őrzés- védelmi eljárásrendet kíván alkalmazni, hogy hatékonyan lehessen megőrizni a tulajdon, valamint az Intézmény betegeinek, dolgozóinak és látogatóinak a védelmét, továbbá megakadályozni a jogsértő cselekmények elkövetését. A gazdaságossági szempontok (nagyobb volumen-kedvezőbb ár) is a részajánlat tételi lehetőség kizárását támasztják alá.
A II.2.5) Értékelési szempontok - Minőségi kritérium pontban meghatározott értékelési részszempontok pontos meghatározása (karakterkorlátra tekintettel):
1.) Az M2. a) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 1 fő szakember élőerős őrzés-védelmi feladatok irányítása terén 24 hónap feletti, egészségügyi intézményben/intézetben szerzett többlettapasztalata (0-24 hónap) – Súlyszám: 10
2.) Az M2. b) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatni kívánt 3 fő szakember élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása terén 24 hónap feletti, egészségügyi intézményben/intézetben szerzett többlettapasztalata (0-24 hónap) – Súlyszám: 30
• 2.1. Szakember (1) 24 hónap feletti, egészségügyi intézményben/intézetben szerzett többlettapasztalata – Súlyszám: 10
• 2.2. Szakember (2) 24 hónap feletti, egészségügyi intézményben/intézetben szerzett többlettapasztalata – Súlyszám: 10
• 2.3. Szakember (3) 24 hónap feletti, egészségügyi intézményben/intézetben szerzett többlettapasztalata – Súlyszám: 10